Програма

8.30 - 9.00 Регистрация

9.00 - 9.15  Oткриване

Публични инвестиции в подкрепа на градското и регионалното развитие. Приоритетни проекти в новия планов период - ОП "Региони в растеж 2014 – 2020”.

Лиляна Павлова, министър на  регионалното развитие и благоустройството

Сесия 1
9
.15 - 11.00  Национална програма за енергийно обновяване на многофамилните жилищни сгради – развитие и предизвикателства.

Десислава Йорданова, съветник по ЕЕ на министъра на РРБ
Ирина Савина, зам.-кмет „Инвестиции и строителство”,  Столична община
Таня Христова, кмет на община Габрово
Антоанета Робева, зам.-кмет по строителството и сигурността, община Благоевград
арх. Влади Калинов, директор дирекция “Контрол по строителството”, Столична община
Борис Радулов, зам.-изпълнителен директор „ФИБРАН България” АД
инж. Никола Цветков, зам.-председател на УС на КИИП
арх. Николай Гълъбов, зам.-председател на УС на  КАБ
Иван Бойков, изпълнителен директор на КСБ
инж. Мирослав Йорданов, председател на УС на БААИК

Модератор: проф. д-р инж. Димитър Назърски, член на Управителния съвет на БАИС

11.00-11.15  Кафе пауза

Сесия 2
11.15 – 1
3.00  Интелигентни  решения, технологии и  иновации  при градски проекти. Ролята на ГИС в градското планиране и управление на ресурсите. Възможностите на  инструмента Jessica и фонд ФЛАГ за финансиране на градски проекти. Добри практики.

инж. Анна Владова, управител на "Булплан" ООД
арх. Веселина Илиева, главен архитект на община Бургас
Евгения Караджова, управител на „ЕСРИ България"
Надя Данкинова, изпълнителен директор на фонд за устойчиво градско развитие на София
Даниела Асенова, член на борда на директорите, Emobility International
Мартин Заимов, член на УС на Българска асоциация електрически превозни средства
Димитър Димитров, управител, "TICKEY"
Елена Иванова, ръководител, „Сиела Строител”

Модератор: Камен Кръстев, директор "Стратегическо планиране", ГРАДЪТ Медиа Груп

13.00-14.00  Обяд

Сесия 3
14.00-15.30  Транспорт и мобилност. Проекти за интегриран градски транспорт  в българските градове – напредък, актуално състояние, добри практики.

Велимир Миленкински, ключов експерт от екипа за управление на проекта "Интегриран столичен градски транспорт"
инж. Борислав Кръстев, ръководител на ЗИП "Интегриран градски транспорт - Пловдив"
Ивелина Стратева,  директор на дирекция „Икономика и стопански дейности“, община Бургас
Иваница Бояджиева,  управител на ОП "Център за градска мобилност", Плевен
инж. Климент Кунев, зам.-кмет  „Финанси и собственост”, община Габрово
инж. Димитър Наков, зам.-кмет на  община Русе
инж. Адриан Флореа, вицепрезидент и изпълнителен директор, UTI Group
Представител на SystemCommunications

Модератор: Николай Тодоров, зам.главен редактор, ГРАДЪТ Медиа Груп

15:30 – 15:45  Кафе пауза

Сесия 4
15.45 -17.30  Градоустройствени и строителни предизвикателства при реализацията на новите участъци на софийското метро.

- Метрото  от Младост 1 до летището
- Метрото от Младост 1 до Бизнес парк София
- Какво предстои  - трета линия на метрото в София (бул. "Ботевградско шосе" през бул. "Владимир Вазов", ЦГЧ до жк "Овча купел")

проф. д-р инж. Стоян Братоев, изпълнителен директор на „Метрополитен” ЕАД
арх. Петър Диков, главен архитект, Столична община
гл. инж. Иван Илиев, ръководител обособени строителни дейности във фирма "Станилов" ЕООД
инж. Климент Иванов, ръководител проект, "Станилов" ЕООД
инж. Стефан Чонков, началник строежи, „Джи Пи Груп” ООД
инж. Йонко Димитров, мениджър проекти, „Джи Пи Груп” ООД
арх. Радомир Серафимов, управител, „Ателие Серафимов Архитекти” ООД
инж. Стефан Ванков, главен инженер в „Геострой” и ръководител проект в Обединение „Геометро Б.П.“
инж. Кирил Маслев, управител,  „Хидромат”
арх. Фарид Пактиавал, "Ар Джи Би" ЕООД

Модератор: Милена Василева, зам.главен редактор, ГРАДЪТ Медиа Груп

Генерален спонсор:

Златни спонсори:

Със съдействието на:

Партньори: