арх. Веселина Илиева главен архитект, община Бургас

арх. Веселина Илиева

Преди да стане главен архитект на община Бургас арх. Веселина Илиева е била началник-отдел "Устройство на територията, кадастър и регулация (УТКР)", главен експерт и главен специалист по териториално селищно устройство (ТСУ), председател на Архитектурно-художествения съвет на общината.

Последователно е работила като проектант-конструктор в Института по корабостроене, в община Созопол и в Териториалната проектантска организация в Бургас. Има образователна степен архитект магистър от ВИАС в София.