инж. Стефан Ванков главен инженер в „Геострой” и ръководител проект в Обединение „Геометро Б.П.“

инж. Стефан Ванков

Стефан Ванков е завършил магистратура в  Минно-геоложкият университет "Св. Иван Рилски" спец. Инженерна геоекология.
Има магистърска степен от Университет по архитектура, строителство и геодезия, по спец. Геодезия.
Професионалният му път от 2005 г. е свързан с „Геотехмин”, като взима активно участие в строителството на Система за управление на водите в ТЕЦ Марица Изток ІІІ.
От 2008 г. е служител на „Трейс”, като заеманите длъжности в дружеството са; Еколог; Технически ръководител.
От 2009 г. отново се завръща в „Геотехмин” като обогатява професионалния си опит с участие в строителството на МВЕЦ Церово, МВЕЦ Оплетня, а през 2012 поема изпълнението на МВЕЦ Прокопаник като Ръководител проект в Геострой АД. Инж. Ванков е ръководител проект е  в обединение „Геометро Б.П.“