Ирина Савина зам.-кмет „Инвестиции и строителство”, Столична община

Ирина Савина

Ирина Савина е родена на 11 ноември 1977 г. Има магистърска степен по „Многостранна дипломация и международни организации” от СУ „Св. Климент Охридски”. От 2006 г. до момента заема длъжността на заместник-кмет „Инвестиции и строителство” в Столична община. От 2003 г. до 2006 г. е работила в отдела за Връзки с обществеността в Microsoft.