Евгения Караджова управител на „Есри” България

Евгения Караджова

Евгения Караджова е магистър по компютърни науки, като притежава и втора специалност "Компютърна графика".
През 1995 г. Евгения Караджова създава ЕСРИ България, чиято основна дейност е свързана с предлагане и разработване на ГИС решения за нуждите на множество държавни институции и частни организации.