Борис Радулов зам.-изпълнителен директор „Фибран България” АД

Борис Радулов

Борис Радулов е завършил Университета за Национално и Световно Стопанство, специалност "Маркетинг и мениджмънт" с различни допълнителни квалификации по право, системи за качество и финанси.
В момента е заместник изпълнителен директор на ФИБРАН България  АД и Управител на ФИБРАН Румъния, а от 2009 г. е и председател на Управителния съвет на Българската асоциация за изолации в строителството.