Таня Христова кмет на Община Габрово

Таня Христова

Таня Христова е родена на 19.07.1971 г. Завършила е ПМГ в Габрово.
Притежава магистърска степен по Английска филология и магистърска степен по Финанси, както и допълнителни квалификации в сферата на управлението на програми и проекти.
От 2008 г., в рамките на 2 години, Христова е зам.-кмет на Габрово по устойчиво развитие.
Била е началник на политическия кабинет на Томислав Дончев, ръководител на централното координационно звено и секретар на Съвета по контрол и управление на европейските фондове.
Има 10 години опит в подготовката и управлението на проекти, финансирани от Европейския съюз, в сферите на регионалното развитие, социалните дейности, образованието и туризма.
Става кмет на Габрово на 23 октомври 2011 година.
Омъжена е, с една дъщеря.