Лиляна Павлова министър на регионалното развитие и благоустройството

Лиляна Павлова

Лиляна Павлова е родена на 06 декември 1977 г. в София. Доктор е по икономика. Магистър  по „Публична администрация и европейска интеграция” от ВСУ “Черноризец Храбър”. Бакалавър по „Международни икономически отношения“ от Университета за национално и световно стопанство.
Народен представител от 42-ото и 43-ото НС. На 9 септември 2011 г. e избрана за министър на регионалното развитие и благоустройството в правителството на министър-председателя Бойко Борисов – пост, който заема до края на неговия мандат през 2013 г.
Избрана за министър на регионалното развитие и благоустройството на 7 ноември 2014 г. от 43-ото Народно събрание.