Участници

Лиляна Павлова министър на регионалното развитие и благоустройството

Лиляна Павлова Лиляна Павлова е родена на 06 декември 1977 г. в София. Доктор е по икономика. Магистър  по „Публична администрация и европейска интеграция” от ВСУ “Черноризец Храбър”. Бакалавър по „Международни икономически отношения“ от Университета за национално и свет..

повече

Десислава Йорданова съветник по енергийна ефективност на министъра на РРБ

Десислава Йорданова Десислава Йорданова има степен по Политология и Френска филология от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, като в последствие придобива Магистърска степен по специалност Стопанско управление. Работи и по докторска степен специалност Политология в Софийски университет. Между о..

повече

Ирина Савина зам.-кмет „Инвестиции и строителство”, Столична община

Ирина Савина Ирина Савина е родена на 11 ноември 1977 г. Има магистърска степен по „Многостранна дипломация и международни организации” от СУ „Св. Климент Охридски”. От 2006 г. до момента заема длъжността на заместник-кмет „Инвестиции и строителство” в Столична община. От 2..

повече

Таня Христова кмет на Община Габрово

Таня Христова Таня Христова е родена на 19.07.1971 г. Завършила е ПМГ в Габрово. Притежава магистърска степен по Английска филология и магистърска степен по Финанси, както и допълнителни квалификации в сферата на управлението на програми и проекти. От 2008 г., в рамките на 2 години, Христова е зам.-кмет на..

повече

Арх. Влади Калинов директор дирекция “Контрол по строителството”, Столична община

Арх. Влади Калинов Арх. Влади Калинов е роден в София през 1965 година.Завършил е архитектура във ВИАС (днес УАСГ). Директор е на общинската дирекция „Контрол по строителството” от 2006 г. Преди това е бил и началник на отдел в тази дирекция. Бил е също така глевен архитект в Банкя, работил е и като п..

повече

Борис Радулов зам.-изпълнителен директор „Фибран България” АД

Борис Радулов Борис Радулов е завършил Университета за Национално и Световно Стопанство, специалност "Маркетинг и мениджмънт" с различни допълнителни квалификации по право, системи за качество и финанси. В момента е заместник изпълнителен директор на ФИБРАН България  АД и Управител на ФИБРАН Р..

повече

Инж. Стефан Чонков Началник строежи, "G.P. Group"

Инж. Стефан Чонков ДЖИ ПИ ГРУП ООД е част от холдингова структура, специализирана в изграждането на инфраструктурни обекти, промишлени сгради, жилищни комплекси и хотели, в това число и поддръжка на бензиностанции, газстанции и съоръжения. Компанията разполага със складови бази, механизация, собствени звена за изра..

повече

Евгения Караджова управител на „Есри” България

Евгения Караджова Евгения Караджова е магистър по компютърни науки, като притежава и втора специалност "Компютърна графика". През 1995 г. Евгения Караджова създава ЕСРИ България, чиято основна дейност е свързана с предлагане и разработване на ГИС решения за нуждите на множество държавни институции и ча..

повече

инж. Кирил Маслев управител, „Хидромат” ООД

инж. Кирил Маслев Кирил Константинов Маслев e управител на фирма „Хидромат” ООД. Завършва ТУ - София през 1974 г. специалност „Промишлена топлотехника”. Специализирал проектиране и изпълнение на хидроизолационни, топлоизолационни и вентилационни системи в подземното строителство в Минно-гео..

повече

Любомир Христов зам.-кмет "Tранспорт", Столична община

Любомир Христов Любомир Христов е роден на 30 ноември 1975 г. Завършил е Университет за национално и световно стопанство – София. От 2006 г. до момента е заместник изпълнителен директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" в Министерството на транспорта, информационните технологи..

повече

Арх. Радомир Серафимов управител, “Ателие Серафимов Архитекти” ООД

Арх. Радомир Серафимов Арх. Радомир Серафимов е роден през 1973 г. в София. През 1997г. се дипломира с отличие в катедра „Обществени сгради“, в Университет по архитектура, строителство и геодезия, София.   От 1998г. става равноправен съдружник в „Ателие Серафимов Архитекти” ООД, къ..

повече

арх. Фарид Пактиавал "Ар Джи Би" ЕООД

арх. Фарид Пактиавал Фарид  и Елена Пактиавал са завършват архитектура в УАСГ. Работят известно време в различни архитектурни бюра, където натрупват опит в проектирането на жилщни и обществени сгради в страната и за чужбина. През 2005 година сформират свой екип, с който реализират множество инфраструктурни обект..

повече

проф. д-р инж. Стоян Братоев изпълнителен директор, „Метрополитен” ЕАД

проф. д-р инж. Стоян Братоев Стоян Братоев е строителен инженер, специалност "Тунели и метрополитени", завършил е презт 1979 година. В периода 1979 – 1982 година работи като технически ръководител на първите обекти на софийското метро. През 1982–1985 г. е редовен аспирант в Петербургския транспортен инс..

повече

Арх. Николай Гълъбов зам.-председател на УС на КАБ

Арх. Николай Гълъбов Арх. Николай Гълъбов е завършил архитектура в УАСГ през 1992 г. Архитект с пълна  проектантска правоспособност в България и в щата Калифорния, САЩ. Притежава  сертификати за управление на проекти както и изграждане на „зелени” сгради в САЩ. От 2009 г. е председател на Коми..

повече

Проф. д-р инж. Димитър Назърски зам.-председател на КАБ (модератор)

Проф. д-р инж. Димитър Назърски Проф. д-р инж. Димитър Назърски е роден на 27.01.1943 г. Завършил е строително инженерство по специалността “Промишлено и гражданско строителство” във ВИСИ, София. Специализирал е в Московски строителен университет; Научно-изследователски институт по бетон и железобетон, Москва; Хел..

повече

Даниела Асенова член на борда на директорите, Emobility International

Даниела Асенова

Иваница Бояджиева управител на ОП „Център за градска мобилност”, Плевен

Иваница Бояджиева

Антоанета Робева зам.-кмет по строителството и сигурността, Община Благоевград

Антоанета Робева Антоанета Робева е зам.-кмет на община Благоевград. Ръководи ресор „Сигурност и строителство“, като през последните няколко години е преминала през длъжности като общински съветник и директор на дирекция „Строителство“ в общинска администрация.

инж. Стефан Ванков главен инженер в „Геострой” и ръководител проект в Обединение „Геометро Б.П.“

инж. Стефан Ванков Стефан Ванков е завършил магистратура в  Минно-геоложкият университет "Св. Иван Рилски" спец. Инженерна геоекология. Има магистърска степен от Университет по архитектура, строителство и геодезия, по спец. Геодезия. Професионалният му път от 2005 г. е свързан с „Геотехмин&..

повече

инж. Никола Цветков зам.-председател на УС на КИИП

инж. Никола Цветков

инж. Мирослав Йорданов председател на УС на БААИК

инж. Мирослав Йорданов Инж. Мирослав Йорданов има степен по Електроинженерство от ВМЕИ – ВарнаОт 1982 до 1986 г. е главен инженер и ръководител на район в Либия. . След 1992 г. се занимава с частен бизнес. Преизбран е за председател на БААИК през 2014 г.

Елена Иванова продуктов мениджър, "Сиела Строител"

Елена Иванова Елена Иванова е продуктов мениджър – "Сиела Строител" в "Сиела Норма" АД. На 36 години е, от София. Завършила Софийски университет "Св. Климент Охридски". Работи в "Сиела Норма" АД от 2007 г. Владее английски и френски език. Омъжена, с едно дете...

повече

Надя Данкинова изпълнителен директор, Фонд за устойчиво градско развитие на София

Надя Данкинова

Мартин Заимов член на УС на Асоциацията на собствениците не електрически превозни средства

Мартин Заимов

Иван Бойков изпълнителен директор, КСБ

Иван Бойков

инж. Димитър Наков зам.-кмет на Община Русе

инж. Димитър Наков Димитър Наков е роден на 6 септември, 1970 г. От 11.2011 – до сега е зам.-кмет по „Устройство на територията” в Община Русе. От 2000 г. до 11.2011 г. е старши експерт Общ устройствен план, ПУП-План за регулация, Кадастър, ГИС, CAD/CAM системи в Община Русе. Завършил е Универси..

повече

Димитър Димитров управител, "TICKEY"

Димитър Димитров Димитър Димитров е завършил специалност “Изчислителна техника” във ВМЕИ – София. Работил е за големи международни компании като IBM и Accenture, има повече от 25 години опит във внедряване на сложни ИТ проекти за организации като НОИ, Unicredit, Raiffeisen Bank и т.н. От..

повече

арх. Веселина Илиева главен архитект, община Бургас

арх. Веселина Илиева Преди да стане главен архитект на община Бургас арх. Веселина Илиева е била началник-отдел "Устройство на територията, кадастър и регулация (УТКР)", главен експерт и главен специалист по териториално селищно устройство (ТСУ), председател на Архитектурно-художествения съвет на общината. ..

повече

инж. Борислав Кръстев ръководител на ЗИП "Интегриран градски транспорт - Пловдив"

инж. Борислав Кръстев

инж. Климент Кунев зам.-кмет „Финанси и собственост”, Община Габрово

инж. Климент Кунев

Ивелина Стратева директор на дирекция „Икономика и стопански дейности“ в Община Бургас

Ивелина Стратева Ивелина Стратева е родена на 20 октомври 1976 г. Завършила е Икономически университет - Варна със специалност „Икономика и управление на индустрията“.  Има придобита магистърска степен по „Международен бизнес и мениджмънт“ от Стопанска академия „Д.А.Ценов"..

повече

Адриан Флореа Вицепрезидент и изпълнителен директор, UTI Group

Адриан Флореа Адриан Флореа, Вицепрезидент и изпълнителен директор на Systems Branch, част от UTI Group, има магистърска степен по космическо инженерство, а понастоящем завършва докторантурата си по икономика. Адриан е част от екипа на UTI от 2011 г., като CEO и член на УС на Netcity Telecom, която изграж..

повече

инж. Анна Владова управител, "Булплан" ООД

инж. Анна Владова Родена е през 1958 г. в София. Завършила е средното си образование в Софийската математическа гимназия, специалност „Програмиране“, а висше – във Висшия институт по архитектура и строителство (сега УАСГ), специалност „Промишлено и жгражданско строителство“. От 1983..

повече

инж. Иван Илиев ръководител обособени строителни дейности във фирма "Станилов" ЕООД

инж. Иван Илиев Инж. Иван Илиев е строителен инженер. Има магистърска степен от УАСГ - София, с квалификация "Хидротехническо строителство". Работил е като технически ръководител, групов технически ръководител, главен инженер и мениджър проект на редица големи строителни обекти като Хидровъзел "Де..

повече

инж. Климент Иванов ръководител проект, Станилов ЕООД

инж. Климент Иванов Инж. Климент Иванов е завършил Техникум по Архитектура, Строителство и Геодезия „Христо Ботев“, София, специалност строителство на метрополитени и Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия, степен – Магистър, с квалификация Строителен инженер по хидротехническо строите..

повече

Генерален спонсор:

Златни спонсори:

Със съдействието на:

Партньори: