ФОРУМ ГРАДЪТ 2015

Организатор: ГРАДЪТ Медиа Груп
 
 
Дата: 9 юни 2015 г.
Място: Sofia Event Center, Paradise Center, бул. "Черни връх" 100, София

 
Стратегически партньори: Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Национално сдружение на общините в Република България
 
ФОРУМ ГРАДЪТ бе организиран от ГРАДЪТ Медиа Груп за четвърта поредна година. Целта на тазгодишното издание бе да даде публичност на визията на градските лидери за приоритетите при реализиране на потенциала на градовете и да предостави платформа на бизнеса за популяризиране на постиженията и иновациите в областта на управлението, планирането и реализирането на ключовите градски системи.

Основните акценти от програмата бяха:

- Публични и частни инвестиции за развитие на градовете.
- Национална програма за енергийно обновяване на многофамилните жилищни сгради.
- Транспорт и мобилност. Проекти за интегриран градски транспорт в българските градове.
- Строителни предизвикателства при изграждане на новите участъци на софийското метро.
- Бъдещето на метрото – трети метродиаметър.

На ФОРУМ ГРАДЪТ 2015 присъстваха:
 
• Представители на ресорните министерства – МРРБ, МОСВ, МТИТС, МИЕТ
• Представители от оперативните програми, финансиращи градските проекти (ОПРР, ОПОС)
• Представители на държавни агенции и комисии
• Kметове и представители на общини
• Строителни компании
• Инвеститори и инвестиционни фондове
• Консултантски компании
• Проектанти
• Доставчици на иновативни продукти и решения,  свързани с управлението на   градските процеси
• Банки и фондове за финансиране на градски проекти
• Правни и одиторски компании
• Браншови организации